Covid-19 och pandemin har ebbat mer och mer ut och vi har kunnat gå tillbaka lite mer som det var innan!

Likaså känns det bra för oss på Stenungsunds Schackklubb att vi kan återgå till våra vanliga aktiviteter etc.

Men självklart får vi vara vaksamma med att hålla avstånd och allt vad det nya vi har lärt oss etc.

Var försiktigt om du känner något symtom och stanna då hemma. Bäst att vi tar de säkra för det osäkra!

Vänliga hälsningar från // Stenungsunds Schackklubb