KM Start! Första spelrond torsdagen den 2 februari klockan 19:00

Spelronder är 3 veckor mellanrum!