LÅAB tillverkande återförsäljare av kvalitetsjordar från
Hasselfors Garden AB.
Vi har ett brett sortiment av jordar, allt från gräsmattejordar
till rabattjordar,
pallkragar och urnor.
Tillverkningen ligger ute i Vallhamn på Tjörn.
Öppetider: 7.00-16.00
Vallhamn industriväg 214
Tel: 0705-29 04 45