Styrelsen består av följande personer:


Ordförande: Claes Nylander
Vice ordförande: Knut Steffen Knutsen
Kassör: Ulf Brändén
Sekreterare: Mark Peters
Ledamot: Jakob Johansen
Ledamot: Emma Solver
Webb ansvarig: David Arvidsson

Revisor: Kaj Olsson
Valberedning: Andreas Andersson