Styrelsen består av följande personer:


Ordförande: Knut Steffen Knutsen

Vice Ordf: Claes Nylander

Kassör: Johan Åkerström

Sekreterare: Mark Peters Mejlkontakt: stenungsundschack(at)gmail.com

Ledamot: Benjamin Block

Ledamot: Jakob Johansen

Övrigt

Webbansvarig: Benjamin Block

Revisor: Ulf Brändén

Valberedning: Åsa Åkerström